Литературный портал Графоманам.НЕТ — настоящая находка для тех, кому нравятся современные стихи и проза. Если вы пишете стихи или рассказы, эта площадка — для вас. Если вы читатель-гурман, можете дальше не терзать поисковики запросами «хорошие стихи» или «современная проза». Потому что здесь опубликовано все разнообразие произведений — замечательные стихи и классная проза всех жанров. У нас проводятся литературные конкурсы на самые разные темы.
Редакция извещает о смерти многолетнего автора и редактора портала - Ирины Василенко.
Светлая ей память.

 

Стихотворение дня

"Кресло"
© Смирнов Роман Николаевич

 
 
Реклама
Содержание
Поэзия
Проза
Песни
Другое
Сейчас на сайте
Всего: 125
Авторов: 2 (посмотреть всех)
Гостей: 123
Поиск по порталу
Проверка слова

http://gramota.ru/

Прыходзяць мертвые па­эты
I просяць прачытаць ­iх вершы,
Пякельнай спекаю саг­рэты,
А кожны новы раз - як ­першы.
У душагрэйках ды рэг­ланах,
У кажухах i у лапсер­даках.
Iх незагоеныя раны ­
Ад шабель ды ад куль­ наганаў
Цi маузераў у руках ­гарачых.
С халодным сэрцам ра­бiлi стрэлы,
Рубiлi, рэзали ды ка­лолi.
Не стала разам сусве­таў целых,
Яны сышлi у туге и б­олi
Чытайце вершы мертвы­х паэтаў
Каб не забыцца, не с­трацiць памяць
Пра стрэлы, раны, бо­ памяць-кабета,
Што хутка збяжыць кал­i ей не раiць.

Спіс дзеячоў Беларусі, расстраляных 29—30 кастрычніка 1937 года

    Абухоў Барыс Аляксандравіч, загадчык катэдры анатоміі, Віцебскі вэтэрынарны інстытут
    Арабей Мікалай, загадчык аддзела школаў ЦК КП(б)Б
    Аронаў Навум Мееравіч
    Аўгусьціновіч Анатоль, начальнік упраўленьня будаўнічых работ пры СНК БССР
    Афанасьеў Ігнат Ільіч, выкладчык Менскага Белпэдтэхнікуму
    Бабкоў Сямён Дзьмітрыевіч
    Барзуноў Георгій Фёдаравіч, дырэктар трэсту «Галоўхлеб» БССР
    Башкевіч Вадзім, начальнік Упраўленьня вышэйшай школы Наркамата асьветы БССР
    Бейлін Саламон Хаімавіч
    Белацаркоўскі Абрам Давыдавіч
    Бранштэйн Якаў, літаратурны крытык
    Бурдыка Іван Сямёнавіч, адказны сакратар СНК БССР
    Вайноў Віктар Лявонцьевіч, загадчык экспэдыцыі карамельнага цэху фабрыкі «Камунарка»; беларускі журналіст, сябра КПЗБ
    Варончанка Аляксандар, Наркам асьветы БССР, кандыдат у сябры УКП(б)
    Варшаўскі Станіслаў Юльянавіч
    Васільеў-Вашчылін Рыгор Мікітавіч
    Вольны Анатоль, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі
    Габаеў Моўша-Нохім Ізраілевіч
    Габрусёў Апанас Сьцяпанавіч
    Галавач Платон, празаік
    Гейштэрн Антон Міхайлавіч
    Гершон Ёсіф Хаімавіч, намесьнік Наркама асьветы БССР, сябра/кандыдат у сябры УКП(б) з 1919
    Гінзбург Якаў Яфімавіч
    Госін Абрам Мендзелевіч
    Гурскі Канстанцін Ёсіфавіч, старшы вэтэрынарны доктар, вэтэрынарнае ўпраўленьне Наркамзема БССР (па некаторых зьвестках [4], расстраляны 17.10.1937)
    Гурэвіч Нохман Гіршавіч, Наркам унутранага гандлю БССР, сябра ЦК КП(б)Б, сябра ЦВК БССР, сябра/кандыдат у сябры УКП (б) з 1920
    Дзеніскевіч Мікалай Міхайлавіч, партыйны работнік, другі сакратар ЦК КП(б)Б, сябра/кандыдат у сябры УКП(б)
    Дзьмітраў Мікалай Андрэевіч
    Дзякаў Ананій Іванавіч, рэктар БДУ у 1934—1935 гг.
    Дракахруст Абрам Генрыхавіч
    Дудар Алесь, паэт
    Дунец Хацкель, крытык і публіцыст
    Елянсон Гірш Борухавіч
    Ермакоў Мікалай Паўлавіч
    Жывуцкі Іван Сьцяпанавіч, настаўнік
    Замалін Навум Міхайлавіч, дацэнт Віцебскага вэтэрынарнага інстытуту
    Зарэцкі Міхась, празаік
    Зянковіч Аляксандар Сазонавіч
    Іваноў Аляксандар Васілевіч
    Іспраўнікаў Прохар Іванавіч, нам. загадчыка сельскагаспадарчага аддзела газ. «Віцебскі пралетарый»
    Кавалёў Захар, сакратар Варашылаўскага РК КП(б)Б
    Каваль Васіль, празаік
    Кавальчук Захар, старшыня ЦК прафсаюзаў БССР
    Кандрашук Мікалай, начальнік упраўленьня шкляной прамысловасьці Наркамата лёгкай прамысловасьці БССР
    Кантар Саламон Мендзелевіч, дырэктар Белпрамторга
    Капітанакі Міхаіл Васілевіч
    Каранеўскі Язэп Пятровіч, дзяржаўны дзеяч, пэдагог, публіцыст
    Карпенка Іван Іванавіч, загадчык лябараторыі Віцебскай вэтэрынарнай станцыі
    Качанаў Герасім Антонавіч
    Кляніцкі Віктар Сямёнавіч
    Кляшторны Тодар Тодаравіч, паэт
    Кудзелька Ёсіф Фадзеевіч, начальнік упраўленьня па ахове аўтарскіх правоў пры СП БССР
    Кульбак Майсей, празаік
    Кучынскі Аляксей Сьцяпанавіч, дзяржаўны і грамадзкі дзеяч, пэдагог, рэдактар
    Лабадаеў Міхаіл, загадчык асобага сэктару (аддзела) ЦК КП(б)Б
    Лашкевіч Леанард, намесьнік наркама Наркамата саўгасаў БССР
    Левін Аляксандар Самойлавіч, літаратурны крытык
    Левін Саламон Вульфавіч, літаратурны крытык
    Лейбін Піня Майсеевіч
    Ліхтэнштэйн Сямён Давыдавіч
    Лукашонак Мікіта Сяргеевіч
    Лявонны Юрка, паэт
    Ляйбовіч Хаім Элясавіч
    Лямперт Саламон Рыгоравіч, студэнт 5 курсу БДУ
    Ляўкоў Максім, Наркам юстыцыі БССР
    Мазель Элізар Якаўлевіч, нам. дырэктара па навуковай рабоце Віцебскай навукова-дасьледчай вэтэрынарнай станцыі
    Майсееў Леў, сакратар Барысаўскага РК КП(б)Б
    Малаў Барыс Міхайлавіч, загадчык аддзела хлебнай групы наркамата ўнутранага гандлю
    Маракоў Валерый Дзьмітрыевіч, паэт
    Маргелаў Сьцяпан Прохаравіч, загадчык сэкцыі геаграфіі інстытуту эканомікі АН БССР
    Марголін Міхаіл Саламонавіч
    Мар’янаў Барыс, сакратар Дзяржынскага РК КП(б)Б, сябра ЦК КП(б)Б (з 1937 г.)
    Масленьнікаў Павал Аляксандравіч
    Мелік-Шахназараў Андрэй Паўлавіч
    Мірлін Абрам Навумавіч
    Місьнікоў Мікалай Данілавіч
    Міхайлаў Дзямьян, кансультант Упраўленьня справамі СНК БССР
    Міхееў Мікалай Іванавіч
    Міцькоў Сяргей, дырэктар Гідролізнага досьледнага завода Наркамата мясцовай прамысловасьці БССР
    Мурзо Сяргей Мікітавіч, паэт
    Мухін Павал Максімавіч, загадчык лябараторыі Віцебскай навукова-дасьледчай вэтэрынарнай станцыі
    Навахрэст Якаў Пятровіч
    Нёманскі Янка, празаік, грамадзкі дзеяч
    Несьцяровіч Іван Іванавіч
    Падсявалаў Іван Іванавіч
    Паплыка Іван Майсеевіч
    Пасмарнік Іван Майсеевіч
    Петрушэня Васіль, кансультант СНК БССР па камунальных і транспартных справах
    Півавараў Зяма, паэт
    Пітомцаў Міхаіл Мікітавіч
    Пратапопаў Апалон Уладзіміравіч
    Пратасеня Рыгор, вучоны-аграхімік
    Пурыс Ізраіль Лейзеравіч
    Пуцілоўскі Аляксандар Андрэевіч
    Пуцінцаў Іван Андрэевіч
    Пятрашын Кузьма Рыгоравіч
    Разумоўскі Арон-Лейб Сіманавіч
    Рыдзеўскі Міхаіл Антонавіч, загадчык вучэбнай часткі Менскага пэдагагічнага інстытуту
    Самахвалаў Аляксандар Рыгоравіч
    Сандамірскі Якаў Рыгоравіч, загадчык катэдры Віцебскага вэтэрынарнага інстытуту
    Сапрыцкі Оскар Абрамавіч, намесьнік наркама земляробства БССР
    Сарокаш Іван Усьцінавіч
    Спектар Якаў Мееравіч, загадчык сакратарыяту СНК БССР
    Старынскі Васіль Сямёнавіч
    Сташэўскі Васіль Пятровіч, празаік
    Стрэле Георгій Уладзіміравіч, дырэктар конесаўгаса № 120
    Суроўцаў Георгій Уладзіміравіч
    Сялоў Дзьмітры Паўлавіч, начальнік плянава-фінансавага ўпраўленьня наркама асьветы БССР
    Сярдзюк Панцялей Іванавіч, загадчык лябараторыі біяфабрыкі № 5 у Віцебску
    Таненбаўм Мірон Барысавіч
    Таўбін Юдаль Абрамавіч, паэт
    Троцкі Іван Васілевіч
    Трумпацкі Эля Хацкелевіч
    Турлай Андрэй, Наркам саўгасаў БССР
    Усьпенскі Яўген Канстанцінавіч, фізык
    Фалкін Рыгор Якаўлевіч
    Фінкельштайн Аба Алтэравіч
    Фломбаўм Яўсей Еўнавіч
    Фрыдман Ісак, начальнік аддзела землеўпарадкаваньня Наркамата земляробства БССР
    Харлац Дзьмітры Сямёнавіч
    Харык Ізі, паэт
    Хатулёў Пётр Фёдаравіч, літаратурны крытык
    Чарнушэвіч Аляксандар Анікеевіч, загадчык забеспячэньнем, Белгеаразьведка; Наркам асьветы БССР у 1933—1936 гг., сябра УКП(б)
    Чарняк Мікалай Платонавіч
    Чарот Міхась, паэт
    Чачура Канстанцін Георгевіч
    Шалай Макар Ксенафонтавіч, літаратурны крытык
    Шапіра Юдаль Ісакавіч
    Шастакоў Павал Пятровіч, журналіст
    Юдэльсон Арон, паэт
    Юлькін Якаў Веньямінавіч
    Яркін Віктар, начальнік службы Днепра-Дзьвінскага параходзтва ў Гомелі

© Роман Цимберов, 06.07.2017 в 21:07
Свидетельство о публикации № 06072017210701-00410719
Читателей произведения за все время — 65, полученных рецензий — 2.

Оценки

Оценка: 5,00 (голосов: 2)

Рецензии

Артур Сіренко
Артур Сіренко, 06.07.2017 в 21:44
Моцна сказана .... Уражвае Ваш тэкст. Колькі было трагічных старонак у жыцці народаў ..... Важна не забыцца нічога ....
Роман Цимберов
Роман Цимберов, 07.07.2017 в 06:02
Дзякуй, Артур. Тым людзi на маё меркаванне адрознiваюцца што памятаюць пра мiнулае.
Мила Гавриш
Мила Гавриш, 08.07.2017 в 13:41
Список, конечно, жуткий.
Поэты во все времена
Сами рвутся под пули,
Но, правда не всем нужна...
Преклоняю голову перед смелыми людьми. Спасибо!
Роман Цимберов
Роман Цимберов, 08.07.2017 в 17:31
Могу ответить только своим же старым стихом. Это если в общем-так проще жить. Но есть вещи о которых забывать нельзя.
Молитва Мнемозине

Мнемозина, прошу-отведи свою горькую чашу,
Не хочу её пить ни во здравом уме,ни бредя вслед луне.
Заплутаешь, глотнув из неё, в удивительной чаще,
Где волшебные древа поют о единственном дне.

Средь стволов закружу, исколю об кору все ладони,
Возвращаясь к одним, а другие пройдя стороной,
А в повозку впряжённые ржать будут белые кони,
Им, не пившим из чаши, никак не пройти вслед за мной.

Мне не нужен твой дар, уходи поскорей Мнемозина.
То,что смог сохранил, записал и тетради сложил на чердак.
Не смотри укоризненно светлая дева-богиня,
Мимо чаши пройду, ведь печалей хватает и так.

Мила Гавриш
Мила Гавриш, 08.07.2017 в 19:10
Мнемозина итак обошла очень многих
Не пеняй на судьбу,если избран, то нужно идти,
Крест неси и терпи, выбирая прямые дороги,
А не ложный маяк и к нему обходные пути...
Так, вроде бы, правильно. Спасибо.

Это произведение рекомендуют