Литературный портал Графоманам.НЕТ — настоящая находка для тех, кому нравятся современные стихи и проза. Если вы пишете стихи или рассказы, эта площадка — для вас. Если вы читатель-гурман, можете дальше не терзать поисковики запросами «хорошие стихи» или «современная проза». Потому что здесь опубликовано все разнообразие произведений — замечательные стихи и классная проза всех жанров. У нас проводятся литературные конкурсы на самые разные темы.
Реклама
Содержание
Поэзия
Проза
Песни
Другое
Сейчас на сайте
Всего: 48
Авторов: 0
Гостей: 48
Поиск по порталу
Проверка слова

http://gramota.ru/

Bağ-bağçanın barlarını yetirən,
Çəmənlərə sapsarı don gətirən,
Sevənlərin həsrətini götürən,
Payız, gəldin, bəs yarımı neylədin?

Sən ki məni qoşa gördün onunla,
Təklikdə tap, məzəmmət eylə, danla.
Öz qızılı xəzan yarpaqlarınla,
Payız, gəldin, bəs yarımı neylədin?

Buluduna de, dolub boşalmasın!
Şimşəyinə söylə, fəğan salmasın!
Kimsə məntək gözü yolda qalmasın,
Payız, gəldin, bəs yarımı neylədin?

Pəncərəmdən damla-damla süzülən,
Yağışına bircə kəlmə söylə sən,
Ağlar gözlər dərdi yumaz neyləsən,
Payız, gəldin, bəs yarımı neylədin?

Bağ-bağçanın barlarını yetirən,
Çəmənlərə sapsarı don gətirən,
Sevənlərin həsrətini götürən,
Payız, gəldin, bəs yarımı neylədin?
08.08.1983

© Гёвхар Антига, 06.05.2014 в 13:48
Свидетельство о публикации № 06052014134842-00359552
Читателей произведения за все время — 144, полученных рецензий — 0.

Оценки

Голосов еще нет

Рецензии


Это произведение рекомендуют